Αξιόπιστη Διαδικασία Αποστολής

Μέσω μιας προσεκτικής διαδικασίας, η Red Courier επιτυγχάνει το ελάχιστο ποσοστό επιστροφών. Η διαρκής προσπάθεια επικοινωνίας και η προσαρμογή των μηνυμάτων στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης, εξασφαλίζουν ότι οι παραδόσεις γίνονται αποτελεσματικά και προσωπικά. Η υπηρεσία δεν επικεντρώνεται απλά στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα της εμπειρίας τόσο για τον αποστολέα όσο και για τον παραλήπτη.

Η στρατηγική αυτή έχει ως αποτέλεσμα την εδραίωση μιας ισχυρής εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, καθώς κάθε αποστολή παραδίδεται με φροντίδα και ακρίβεια.

Τα βήματα για την κάθε αποστολή είναι τα εξής:

Επικοινωνία του οδηγού με τον παραλήπτη:

Σε περίπτωση που ο οδηγός συναντήσει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την παράδοση, επικοινωνεί άμεσα με τον παραλήπτη τηλεφωνικά. Αυτό βοηθά στην άμεση επίλυση θεμάτων και διασφαλίζει ότι ο παραλήπτης είναι ενήμερος για την παράδοση.

Αποστολή SMS ενημέρωσης:

Εάν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στην κλήση, αποστέλλεται αυτόματα ένα SMS ενημέρωσης που περιλαμβάνει στοιχεία για την παράδοση και τυχόν αναγκαίες οδηγίες για την παραλαβή.

Δεύτερη προσπάθεια επικοινωνίας

Αν ο παραλήπτης δεν επικοινωνήσει με την Red Courier για την παραλαβή του δέματος, την επόμενη ημέρα οι εκπρόσωποι του κέντρου μας πραγματοποιούν τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να επιλύσουν τυχόν ζητήματα και να οργανώσουν την παράδοση.

Επαναλαμβανόμενες επικοινωνίες

Αν δεν υπάρξει απάντηση, στέλνεται καινούριο SMS ενημέρωσης. Η διαδικασία της τηλεφωνικής επικοινωνίας θα επαναληφθεί συνολικά τρεις φορές, συνοδευόμενη από δύο ακόμα SMS.

Επικοινωνία του οδηγού με τον παραλήπτη:

Σε περίπτωση που ο οδηγός συναντήσει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την παράδοση, επικοινωνεί άμεσα με τον παραλήπτη τηλεφωνικά. Αυτό βοηθά στην άμεση επίλυση θεμάτων και διασφαλίζει ότι ο παραλήπτης είναι ενήμερος για την παράδοση.

Αποστολή SMS ενημέρωσης:

Εάν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στην κλήση, αποστέλλεται αυτόματα ένα SMS ενημέρωσης που περιλαμβάνει στοιχεία για την παράδοση και τυχόν αναγκαίες οδηγίες για την παραλαβή.

Δεύτερη προσπάθεια επικοινωνίας

Αν ο παραλήπτης δεν επικοινωνήσει με την Red Courier για την παραλαβή του δέματος, την επόμενη ημέρα οι εκπρόσωποι του κέντρου μας πραγματοποιούν τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να επιλύσουν τυχόν ζητήματα και να οργανώσουν την παράδοση.

Επαναλαμβανόμενες επικοινωνίες

Αν δεν υπάρξει απάντηση, στέλνεται καινούριο SMS ενημέρωσης. Η διαδικασία της τηλεφωνικής επικοινωνίας θα επαναληφθεί συνολικά τρεις φορές, συνοδευόμενη από δύο ακόμα SMS.

Μέσα από αυτή την ανθρώπινη και προσεγμένη προσέγγιση, η Red Courier δείχνει ότι πίσω από κάθε παράδοση υπάρχει η δέσμευση για αριστεία και η προσήλωση στην ικανοποίηση κάθε ανάγκης του πελάτη, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που μπορεί να παρουσιαστούν.